Čoskoro

Čo je to zlomok?


Symbol znamená a: b, kde a b prirodzené čísla a b nenulový.

Hovoríme:

frakcie;

čitateľ;
b menovateľa.

ak je násobok bpotom Je to prirodzené číslo. Tu je príklad:

Frakcia rovná sa 8: 2. V tomto prípade je 8 čitateľom a 2 menovateľom. Ak rozdelíme 8 na 2, dostaneme kvocient 4. Takže, je prirodzené číslo a 8 je násobok 2.

Prírodné čísla boli po dlhú dobu jediní ľudia, ktorých poznali a používali. Potom sa začali objavovať otázky, ktoré nebolo možné vyriešiť prirodzenými číslami. Potom prišiel koncept zlomkového čísla.

Ďalej: Význam zlomku

Video: Zlomky - čo si predstaviť pod týmto pojmom (August 2020).