Čoskoro

Rovnice 1. stupňa s jednou premennou


úvod

Rovnica je akákoľvek otvorená matematická veta, ktorá vyjadruje rovnaký vzťah. Rovnica slov má predponu rovnice, čo v latinčine znamená „rovnaké“. Príklady:

2x + 8 = 0

5x - 4 = 6x + 8

3a - b - c = 0

Nejedná sa o rovnice:

4 + 8 = 7 + 5 (nie je otvorená veta)

x - 5 <3 (nerovnosť)

(nie otvorená veta, nie rovnosť)

Všeobecná rovnica prvého stupňa:

ax + b = 0

kde a b sú známe čísla a iné ako 0 rieši jednoducho: odpočítanie b na oboch stranách dostaneme:

ax = -b

delí sa teraz (na oboch stranách) máme:

Zoberme si napríklad rovnicu 2x - 8 = 3x - 10.

List je a nevedno rovnice. Slovo nevedno znamená „neznámy“. Vo vyššie uvedenej rovnici neznáme je x; Nazýva sa všetko, čo predchádza znaku rovnosti člen, a čo sa stane, 2. člen.

Akákoľvek časť prvej alebo druhej časti je termínom rovnice.

Rovnica 1. stupňa v neznámom x je každá rovnica, ktorú je možné napísať vo forme sekera=bbytosť a b racionálne čísla s nenulové. Ďalej: Vesmírna sústava a Pravdivá sústava rovníc


Video: JirkaStudio. Jak počítat slovní úlohy s jednou neznámou. (Október 2021).