Čoskoro

Akútny, tupý a pravý uhol


Uhol môžeme klasifikovať ako ostrý, tupý alebo priamy.

  • Akútny uhol je uhol, ktorého meranie je menšie ako 90 °. Príklad:

  • Uhol sklonu je uhol, ktorého meranie je väčšie ako 90 °. Príklad:

  • Pravý uhol je uhol, ktorého meranie je 90 °. Príklad:

Kolmé čiary

Rovný r a s nižšie uvedeného obrázku súťažia a tvoria si štyri pravé uhly.

Hovoríme, že línie r a s sú kolmý a uvádzame:

Poznámka:

Nazývajú sa dve konkurenčné línie, ktoré si navzájom nevytvárajú správne uhly šikmý, Príklad:

Ďalej: Doplnkové uhly