Komentáre

Rozklad primárneho faktora


Akékoľvek prirodzené číslo väčšie ako 1 sa môže rozložiť na produkt dvoch alebo viacerých faktorov.

Rozklad číslo 24 vo výrobku:
24 = 4x6
24 = 2x2x6
24 = 2 x 2 x 2 x 3 = 23 x 3

V produkte 2x2x2x3 sú prvoradé všetky faktory.

Hovoríme tomu factoring 24 sa rozkladá na produkt s hlavným faktorom. Faktorizácia 24 je teda 23 x 3.

Spravidla hovoríme faktorizácia prirodzeného číslaväčšia
1, jeho rozklad na produkt s hlavným faktorom.

Praktické pravidlo pre faktoring

Existuje a praktické zariadenie na faktor číslo. Pri pripájaní tohto zariadenia postupujte podľa príkladu:

1) Číslo delíme najmenším hlavným deliteľom;

2) potom rozdelíme kvocient získaný najmenším hlavným deliteľom tohto kvocientu a tak ďalej, až kým nedosiahneme kvocient 1.

Obrázok ukazuje faktorizáciu čísla 630.

Takže 630 = 2 x 3 x 3 x 5 x 7.
630 = 2x32 x 5 x 7.

Ďalej: Určenie deličov čísla