Články

Prečo je každé číslo zvýšené na nulu exponentu rovné 1?


Ak chcete priradiť význam x0, musí sa to urobiť takým spôsobom, aby sa zachovalo základné právo:

xa + b = x xb

Takže robíme a = 0 a berieme akékoľvek b nie nullmáme:

xb = x0 + b = x0 xb

ale uvažovanie x nie null a b tiež nie nulová, musíme tiež xb nie je null, a tak sa dá zjednodušiť:

xb = x0 xb

1 = x0

Takže musíme definovať x0 = 1 na pokračovanie základného zákona.

To znamená, že môžeme definovať x0 = 1 je to dohovor čo možno odôvodniť výpočtom.

K dispozícii je tiež kontroverzný prípad, keď máme x0= 1, kde x = 0. V tomto prípade však neexistuje univerzálne platná odpoveď.