Informácie

Vyhovujúce segmenty


Dva orientované segmenty AB a CDequipolentes ak majú rovnaký smer, rovnaký smer a rovnakú dĺžku.

Ak sú orientované segmenty AB a CD nepatria do toho istého riadku ako na druhom obrázku nižšie AB byť prispôsobený CD je potrebné, aby AB//CD a AC//BD, to znamená, ABCD musí byť rovnobežník.

Poznámky:

  1. Dva nulové segmenty sú vždy rovnocenné.

  2. Vyrovnanie segmentov AB a CD je zastúpená AB ~ CD.

Vlastnosti ekvivalencie

  1. AB ~ AB (Reflexné).

  2. ak AB ~ CD, CD ~ AB (Symetrické).

  3. ak AB ~ CD a CD ~ EF, AB ~ EF (Tranzitívna).

  4. Daný orientovaný na segment AB a bod C, je tu jeden bod D taký AB ~ CD.

Ďalej: Čo je to vektor?