Články

7: Racionálne funkcie


 • 7.1: Predstavujeme racionálne funkcie
  V tejto časti nás naša štúdia dovedie k racionálnym funkciám. Všimnite si koreňové slovo „pomer“ v termíne „racionálne“. Pripomína vám to slovo „zlomok“? Malo by to byť, pretože racionálne funkcie sú funkcie vo veľmi špecifickej zlomkovej podobe.
 • 7.2: Redukcia racionálnych funkcií
  Cieľom tejto časti je naučiť sa, ako znížiť racionálne vyjadrenie na „najnižšie výrazy“. To samozrejme znamená, že budeme musieť pochopiť, čo sa myslí pod výrazom „najnižšie výrazy“. S touto myšlienkou začíname diskusiou o najväčšom spoločnom deliteľovi dvojice celých čísel.
 • 7.3: Grafické znázornenie racionálnych funkcií
  Videli sme, že menovateľ racionálnej funkcie sa nikdy nemôže rovnať nule; delenie nulou nie je definované. Takže s racionálnymi funkciami existujú špeciálne hodnoty nezávislej premennej, ktoré sú obzvlášť dôležité. Teraz nie je prekvapením, že v blízkosti hodnôt, vďaka ktorým je menovateľ nulový, sa racionálne funkcie vyznačujú zvláštnym správaním, tu však tiež uvidíme, že hodnoty, vďaka ktorým je čitateľ nulový, niekedy vytvárajú ďalšie špeciálne správanie v racionálnych funkciách.
 • 7.4: Produkty a kvocienty racionálnych funkcií
  V tejto časti sa zaoberáme produktmi a kvocientmi racionálnych výrazov.
 • 7.5: Súčty a rozdiely racionálnych funkcií
  V tejto časti sa zameriavame na hľadanie súčtov a rozdielov racionálnych výrazov.
 • 7.6: Zložité zlomky
  V tejto časti sa naučíme, ako zjednodušiť to, čo sa nazýva zložité zlomky, že čitateľ aj menovateľ sú samy osebe problémami s zlomkami, a tak prepožičiavať dôveryhodnosť toho, prečo takúto štruktúru označujeme ako „zložitý zlomok“.
 • 7.7: Riešenie racionálnych rovníc
  Pri zjednodušovaní zložitých zlomkov v predchádzajúcej časti sme videli, že vynásobením čitateľa aj menovateľa príslušným výrazom by sme mohli „vyčistiť“ všetky zlomky od čitateľa a menovateľa, čo výrazne zjednoduší racionálny výraz. V tejto časti sa používa podobná technika.
 • 7.8: Aplikácie racionálnych funkcií
  V tejto časti preskúmame použitie racionálnych funkcií vo viacerých aplikáciách.


Pozri si video: Príklady na lineárnu funkciu. Elea: Nauč sa matiku (Október 2021).