Informácie

Trigonometrické nerovnosti


úvod

Keď sme našli neznáma trigonometrická funkcia alebo trigonometrická funkcia niektorých neznáma funkcia aspoň v jednom členovi nerovnosti hovoríme, že táto nerovnosť je goniometrické.

Príklady:

1) hriech x> a sen2 x + tg 2 trigonometrické nerovnosti.

2) (sen 30º). (x2 - 1) > 0 nie sú trigonometrické nerovnosti.

Napríklad vyriešenie nerovnosti ako f (x) <g (x) znamená určenie množiny S čísel s, kde s je element domény F a od gtaké, že f (s) <g (s).

Sada S nazýva sa to sada riešení nerovnosti a všetkých prvkov S je to riešenie nerovnosti.

Takže v nerovnosti sen x> čísla sú niektoré z vašich riešení a čísla nie sú.

Ďalšie: Riešenie nerovností (1. časť)