Podrobne

Súradnice podobenského vrcholu


Keď a> 0, podobenstvo má vzostupnú konkávitu a minimálny bod V; keď <0, podobenstvo má klesajúcu konkávnosť a maximálny bod V.

V každom prípade súradnice V sú , Pozrite si grafiku:

Obraz

Obrázok nastaví Im funkcie y = ax2 + bx + c, a 0 je množina hodnôt, ktoré môžete predpokladať. Existujú dve možnosti:

1. - keď a> 0,

a> 0

2. keď a <0,

a <0

Ďalej: podobeninová výstavba