Informácie

Valec


Na obrázku nižšie máme dve rovnobežné a odlišné roviny,, kruh R obsiahnuté v a rovno r to zachytáva ale nie R:

Pre každý bod C regiónu R, zvážme segment , rovnobežne s priamou čiarou r :

Máme teda:

Hovoríme tomu valec alebo kruhový valec, súbor všetkých segmentov zhodný a rovnobežný s r.

Prvky valca

Vzhľadom na nasledujúci valec zvážte nasledujúce prvky:

  • základne: stredné kruhy a O 'a blesky r

  • výška: vzdialenosť hod medzi plánmi

  • generatrix: akýkoľvek koncový segment v bodoch základných obvodov (napríklad ) a rovnobežne s rovnou r

Klasifikácia valca

Valec môže byť:

  • šikmý kruhový kruh: keď sú vetvy šikmé k základni;

  • rovný kruhový kruh: keď sú germrice kolmé na dno.

pozri:

Rovný kruhový valec sa tiež nazýva revolučný valec, pretože je generovaný úplným otočením obdĺžnika na jednej strane. To znamená, že rotácia ABCD obdĺžnika po stranách generuje nasledujúci valec:

Rovný obsahuje stredy dna a je osou valca.

Ďalej: Sekcie valca


Video: Parní válec - Supernáklaďák Karel ve Městě Aut Dětské animáky (Jún 2021).