Čoskoro

Oblasť valca


Vo valci zvážte nasledujúce oblasti:

a) bočná oblasť (L)

Môžeme pozorovať bočnú oblasť valca, ktorý robí jeho plán:

Teda bočná plocha rovného valca, ktorého výška je hod a ktorých polomery základných kruhov sú r je obdĺžnik rozmerov :

b) základná plocha (B): oblasť kruhu polomeru r.

c) celková plocha (T): súčet bočnej plochy so základnými oblasťami.

Objem nádrže

Na získanie objemu valca použite znova Cavalieriho princíp. Kocky dvoch pevných látok s rovnakou výškou a jednou rovinou , ak každý plán , rovnobežne s rovinou , zachytáva pevné látky a určuje úseky rovnakej oblasti, pevné látky majú rovnaké objemy:

Ak 1 je obdĺžnik, potom V2 = ABh. Objem každého pravouhlého rovnobežnostena a každého valca je teda výsledkom základnej plochy na základe jeho výšky:

Vvalec = ABhod

V prípade priameho kruhového valca je základnou oblasťou oblasť polomerového kruhu. r: , Jej objem je preto:

Ďalej: Rovnostranný valec


Video: VALČA - chata v rekreačnej oblasti, okr. Martin (Jún 2021).