Informácie

Rozlíšenie 1. základnej rovnice


Je založená na skutočnosti, že ak majú dva oblúky ten istý sínus, potom sú zhodné alebo doplnkové.

Môžeme teda napísať:

sen x = sen a

Sada riešení tejto rovnice bude preto:

Môžeme teda napísať:

cos x = cos a x = +

Sada riešení tejto rovnice bude preto:

Ďalej: Uznesenie 3. základnej rovnice