Čoskoro

Trigonometrické rovnice


úvod

Keď sme našli neznáma trigonometrická funkcia alebo trigonometrická funkcia neznámej funkcie aspoň v jednom členovi rovnice hovoríme, že táto rovnica je goniometrické.

Príklady

1) sin x + cos x = a hriech 2x = cos2 x trigonometrické rovnice.

2) x + (tg 30 °). x2 e x + sen 60º = nie sú trigonometrické rovnice.

Hovoríme to r je to koreň alebo riešenie trigonometrickej rovnice f (x) = g (x), ak r je element domény F a g a ak f (r) = g (r) je pravda.

V rovnici sen x - sen = 0, napríklad čísla sú niektoré z jeho koreňov a čísel nie sú.

Sada S zo všetkých koreňov rovnice je tvoj sada riešení alebo Skutočná sada. Takmer všetky trigonometrické rovnice, ak sú správne upravené a transformované, je možné zredukovať na najmenej jednu z nasledujúcich troch rovníc:

sen x = sen a

cos x = cos a

tg x = tg a

Toto sú elementárne trigonometrické rovnice alebo základné trigonometrické rovnice.

Ďalej: Uznesenie 1. základnej rovnice