Čoskoro

Newtonov binomický vývojový vzorec


Ako sme videli, sila formy kde , sa nazýva Newtonova dvojhviezda. Okrem toho:

  • keď n = 0, máme
  • keď n = 1, máme
  • keď n = 2, máme
  • keď n = 3, máme
  • keď n = 4, máme

Všimnite si, že koeficienty vývoja boli Pascalov trojuholník. Potom môžeme tiež napísať:

Všeobecne platí, že ak je exponentom n, môžeme písať Newtonov binomický vývojový vzorec:

Všimnite si, že vývozcovia klesá z jednotky na jednotku, od n až 0 a ich zástupcovia b zvýšenie z jednotky na jednotku, v rozsahu od 0 do n, Vývoj (a + b)n má n + 1 výrazov.

Ďalej: Všeobecný termín