Články

Obvod


Obvod je množina všetkých bodov v rovine vzdialenej od pevného bodu v tej istej rovine, ktorá sa nazýva stred obvodu:

Obvodové rovnice

Redukovaná rovnica

bytosť Ca) b) stred a Px, y) v akomkoľvek bode obvodu, vzdialenosť C P(dCP) je polomer tohto obvodu. potom:

preto, (x - a)2 + (y - b)2 = r2 Je to rovnica so zmenšeným obvodom a umožňuje vám určiť základné prvky na zostavenie obvodu: stredové súradnice a polomer.

Poznámka: Ak je stred kruhu na začiatku (C (0,0)), rovnica kruhu je x2 + y2 = r2.

Všeobecná rovnica

Vývojom redukovanej rovnice dostaneme všeobecnú obvodovú rovnicu:

Ako príklad určme všeobecnú rovnicu obvodu stredu. C(2,3) a polomerom r = 4.

Redukovaná obvodová rovnica je:

(x - 2)2 + (y + 3)2 = 16

Vyvíjame binomické štvorce:

Ďalej: Stanovenie stredu a polomeru


Video: Obvod čtverce a obdélníku výpočet, Geometrie pro , str. 29, úvod A (Jún 2021).