Čoskoro

Odpoveď na výzvu 93


Vyplňte postupnosť písmen

Z B do D sa pohneme vpred 2 písmená (C, D).
Z D do G sa pohneme vpred 3 písmená (E, F, G).
Z G na L sa pohneme vpred 4 písmená (H, I, J, L).
Z L do Q postupujeme ďalej 5 písmená (M, N, O, P, Q).

Takže teraz sa musíme pohnúť vpred 6 písmená od Q:

R, S, T, U, V, X

odpoveď: ďalšie písmeno v poradí je X.

Späť na výpis