Komentáre

Odpoveď na výzvu 94


Severovýchodný churros predávajúci

Alternatíva, ktorá predstavuje rozpor, je 4pretože najprv uvádza, že „Každý predajca churros nie je severovýchodný„(tj neexistujú predajcovia severovýchodných churrosov) a potom sa uvádza, že“niektorí na severovýchod je predajcom churros", na rozdiel od prvého tvrdenia.

Späť na výpis