Podrobne

Odpoveď na výzvu 51


Zistite vek detí

Keďže súčet vekových skupín sa musí rovnať 13, máme 14 možností (s výnimkou prípadov, keď každé dieťa má 0 rokov, v takom prípade by produkt mal byť 0, čo nie je Jarbasov vek). Z týchto 14 možností len 2 prípady (1,6,6 a 2,2,9), v ktorých produkt dáva rovnaký výsledok (36). Keďže Jarbasovi chýbajú údaje, musí mať nevyhnutne 36 rokov.

Takže odpoveď znie (2,2,9) Lebo podľa vyhlásenia problému je väčší syn.

Späť na výpis