Informácie

Výzva 190 Reakcia


Chlapec, dievča a pes

Zoberme si:

a = hmotnosť chlapca
b = váha dievčaťa
c = hmotnosť psa

Pre tri váženia zobrazené na obrázku máme:

a + b = 118
b + c = 72
a + c = 78

Zhrnutím troch rovníc máme:
2a + 2b + 2c = 268

Jednoducho povedané, máme:
a + b + c = 134

Preto všetci spolu vážia 134 kg.

Späť na výpis