Články

Odpoveď na výzvu 188


Kroky na lezenie

Ak existuje sedem krokov, je potrebné dosiahnuť siedmy krok, ale všetky ostatné predchádzajúce kroky sú voliteľné.

Predpokladajme, že binárna postupnosť:
0 0 0 1 0 1 1

predstavuje režim využívajúci kroky 4, 6 a 7.

Aby sme našli celkový počet spôsobov, ako vystúpiť na sedem krokov, musíme zistiť, koľko binárnych sekvencií existuje pomocou 6 binárnych číslic (pretože krok 7 bude vždy 1).

Máme potom 26 = 64 spôsobov, ako vyliezť na sedem krokov.

Späť na výpis