Informácie

Odpoveď na výzvu 156


Dokončenie sekvencie

Poznámka:
1
1 + 1² = 2
2 + 2² = 6
6 + 6² = 42
42 + 42² = 1806

Preto ďalšie poradové číslo je:
1806 + 1806² = 3263442.

Späť na výpis