Články

Odpoveď na výzvu 14


Fľaše na víno

bytosť N - počet fliaš a - P Cena každej fľaše, ktorú máme:

N * P = 1 000 => P = 1 000 / N

Vezmite 4 fľaše

Zvyšuje cenu tuctu o 100,00 dolárov

(C-4)* P +((N-4) / 12) * 100) = 1000

Dôkaz N-4:

(N-4) (P + 100/12) = 1 000

(N-4) (1 000 / N + 100/12) = 1 000

(1000N-4000) / N + (100N-400) / 12 = 1000

Riešenie tejto rovnice je kvadratická rovnica:

100N2 - 400N - 48000 = 0

Pri použití Bhaskary nájdeme x = 24.

Odpoveď: V RÁMCI BOLI 24 BOTTLESSpäť na výpis