Čoskoro

Výzva 11 Odpoveď


Nájdite hodnoty x, y a z

xy a yx sú dvojciferné čísla, ktoré spolu pripočítajú k trojcifernému číslu zxz.

xy + yx = zxz

Najväčšie číslo, ktoré je možné vytvoriť pridaním dvoch dvojciferných čísiel, je:

99+99 = 198

Ak je číslo zxz 3 číslice a najväčšie číslo môže byť 198, dospejeme k záveru z = 1.

Ak z = 1, výsledok súčtu je 1x1.

Hodnoty xay, ktoré spĺňajú rovnicu xy + yx = 1x1, sú nasledujúce:

x = 2 a y = 9, tj 29 + 92 = 121

Odpoveď: x = 2, y = 9, z = 1

Späť na výpis