Články

Výzva 9


Kačky a psy

Úroveň obtiažnosti:

Na jednom mieste je 21 zvierat, medzi kačicami a psami. Keďže je 54 týchto stôp týchto zvierat, vypočítajte rozdiel medzi počtom kačíc a počtom psov.