Podrobne

Odpoveď na výzvu 107


Vyplňte postupnosť písmen

S, T, Q, Q, S, S, D.

Toto sú dni v týždni.

Späť na výpis