Články

Odpoveď na výzvu 104


Clodovandoho otec a dedko

Ak x predstavuje posledné dve číslice roku, v ktorom sa otec narodil, potom x + x = 38, pretože vo vyhlásení sa uvádza, že posledné dve číslice boli vo veku 19 rokov.38, Riešenie rovnice:

x + x = 38
2x = 38
x = 19

Čoskoro sa otec narodil v 1919 a mal 19 rokov v roku 1938.

Keby sa otec narodil v roku 1919, mohol sa starý otec narodiť iba v predchádzajúcom storočí (18XX). Uvažujme y ako tieto posledné dve číslice. Takže y + y = 138 (pretože uvažujeme o predchádzajúcom storočí).

y + y = 138
2r = 138
y = 69
Dedko sa narodil v 18 rokoch69 a mal 69 1938. Ak chcete nájsť odpoveď na problém, jednoducho odčítajte:

69 - 19 = 50

odpoveď: Keď sa otec narodil, starý otec mal 50 rokov.

Späť na výpis