Čoskoro

Výzva 87


Aký starý bol Claudiomiro?

Úroveň obtiažnosti:

Pri otváraní knihy našiel antropológ nasledujúcu správu:
„Moje meno je Claudiomiro. Rok, kedy som sa narodil, bola perfektná kocka. Rok, keď som zomrel, perfektné námestie. Koľko som žil, bolo tiež perfektné námestie.“
Koľko rokov viete, že kniha bola napísaná v osemnástom storočí, žila Claudiomiro?

* výzva, ktorú poslal Carlos Gonçalves dos Santos, študent matematiky