Čoskoro

Výzva 8


Na doske tic-tac-toe

Úroveň obtiažnosti:

ČÍSLA MIEST 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ZMIESTNENÉ V 9 HODINÁCH STAREJ HRY TABUĽKA, KTORÁ SÚ SÚČASŤMI 3 PRÁV AKÉHOKOĽVEK priameho a akéhokoľvek výsledku diagnózy. 15.