Informácie

Výzva 54


Koľko stojí produkt?

Úroveň obtiažnosti:

Vypočítajte hodnotu nasledujúceho produktu:

(x-a) (x-b) (x-c)… (x-z) =?