Komentáre

Výzva 186


Skúmanie postupnosti

Úroveň obtiažnosti:

Zvážte nekonečnú sekvenciu: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5,…

Aký je tisíciny tohto sledu?