Články

Výzva 166


Koľko chcete zarobiť?

Úroveň obtiažnosti:

Váš šéf vás pri prijatí do zamestnania požiada, aby ste si vybrali z dvoch nižšie uvedených návrhov na platbu:

1) 4 000 dolárov za jeden rok práce a potom každý rok nárast o 800 dolárov.

2) 2 000 dolárov za šesť mesiacov práce a zvýšenie o 200 dolárov každých šesť mesiacov.

S vedomím, že minimálny čas na zamestnanie je jeden rok, aký je najlukratívnejší návrh?