Čoskoro

Výzva 162


Potrasenie rukou

Úroveň obtiažnosti:

Na konci stretnutia si všetci prítomní potriasli rukami.

Edigleidson, ktorý bol prítomný, vyhlásil, že existuje 66 potrasení rukou. Koľko ľudí sa zúčastnilo na tomto stretnutí?