Podrobne

Výzva 170


Štvorec, ktorý začína na 999

Úroveň obtiažnosti:

Aké je najmenšie prirodzené číslo, ktorého písanie na vašom štvorci začína na 999?