Komentáre

4 sa rovná 6?


Začneme s nasledujúcou rovnosťou:

-24 = -24

Číslo 24 sme napísali dvoma rôznymi spôsobmi:

16 - 40 = 36 - 60

Čísla 16, 40, 36 a 60 možno písať takto:

4x4 - 2x4x5 = 6x6 - 2x6x5

Môžeme pridať 25 na obidve strany rovnice bez toho, aby sme ju zmenili:

4x4 - 2x4x5 + 5x5 = 6x6 - 2x6x5 + 5x5

Teraz vidíme, že na ľavej aj pravej strane máme štvorcový binomický bod (prvý štvorcový člen mínus dvojnásobok súčinu dvoch výrazov plus druhý štvorcový)

(4 - 5)2 = (6 - 5)2

Eliminácia štvorca na oboch stranách rovnice nám dáva:

4 - 5 = 6 - 5

Nakoniec pridaním 5 na obidve strany dostaneme výsledok:

4 = 6

Táto demonštrácia má samozrejme chybu, pretože všetci vieme, že 4 sa nerovná 6 (alebo má niekto nejaké otázky?). Kliknutím nižšie zistíte, čo je chyba:

V tejto ukážke prichádza fáza, v ktorej máme:

(4-5)2 = (6-5)2

Podľa ukážky je ďalším krokom:

Vezmite druhú odmocninu z oboch strán a získajte:

4-5 = 6-5

Existuje chyba !!!

Je to nesprávne, pretože SQUARE ROOT čísla VYSOKÉ NA Námestie sa rovná modul z tohto počtu. Správne by teda bolo:

| 4-5 | = | 6-5 |

| -1| = | 1 |

1 = 1

Ďalej: 3 sa rovná 4?