Komentáre

Pápež Ján Pavol II. A číslo 13


Mnohé náhody ukazujú vzťah číslo 13 s pápežom Jánom Pavlom II.

- sa stal pápežom vo veku 58 rokov (5 + 8 =13)
- Jeho pontifikát trval 9301 dní (9 + 3 + 1 =13)
- Mal útok v deň 13 Máj.
- Zomrel 13Týždeň v roku.
- Keď zomrel, mal 85 rokov (8 + 5 =13)
- Dátum vašej smrti: 2. apríla 2005 (2 + 4 + 2 + 5 =13)
- Čas vašej smrti: 21:37 (2 + 1 + 3 + 7 =13)
- Bol to 265. pápež (2 + 6 + 5 =13)