Informácie

Deväť stolov s prstami


Je to jednoduchý spôsob, ako vynásobiť (od 1 do 10) číslom 9. Mali by sme zvážiť počítanie prstov zľava doprava a ich číslovanie postupne od 1 do 10. Preto prst znížte tak, aby zodpovedal číslu, ktoré chceme vynásobiť 9 a budeme mať výsledok.

Napríklad: 4x9. Spustili sme prst zodpovedajúci číslu 4. Všimnite si, že boli 3 prsty na ľavej strane a 6 prstov na pravej strane zníženého prsta. Teraz sa pripojte k 3 a 6, to znamená, že výsledok je 36.

* Odoslal užívateľ Alessandro Fonseca de Araújo