Čoskoro

Matematika a numerológia


V staroveku dostali listy zodpovedajúcu číselnú hodnotu, a teda význam existujúci a dešifrovaný v každom mene.

Numerológia bola vyvinutá matematický grécky Pytagoras ktoré spájajú každé číslo s univerzálnym princípom, a tak poskytujú lepšie pochopenie ľudského správania a sebapoznania.

Objavením významu vášho osobného čísla (tvoreného súčtom čísel ekvivalentných písmenám, ktoré tvoria vaše meno) sa ľahšie zvýrazní vaše pozitívne aspekty a pracuje sa na náprave a / alebo zmiernení negatívnych aspektov vašej osobnosti.

numerológia Je to štúdium významu čísel a ich vplyvu na charakter a osud ľudí a môže vám pomôcť lepšie sa spoznať. Poznanie vašich potenciálov a slabostí vám uľahčí nájdenie rovnováhy, prispeje k vášmu úspechu a naplneniu v najrôznejších plánoch (láskyplné, profesionálne, ...).

Ako sa robí výpočet?

Kliknite sem a dozviete sa to

Zadajte svoje celé meno a kliknite na Vypočítať:


DÔLEŽITÉ: Charakteristiky štúdie osobnosti podľa tu uvedeného mena každej osoby sú len vzorkou, súhrnnou a zovšeobecnenou časťou celkového charakteru a osobnostných trendov ľudí narodených v rámci určenej osobnej numerickej vibrácie.
<