Články

Stredná škola (strana 2)


Polynómy

Definícia, stupeň polynómu, numerická hodnota
Koreň polynómu
Identické polynómy
Polynomické operácie
Polynomické delenie
Zvyšok vety a D'Alembertovo vety
Delenie polynómu podľa (x-a) (x-b)
Zariadenie Briot-Ruffini
Postupné divízie
Polynomické rovnice
Mnohonásobnosť koreňa
Nulové, komplexné a racionálne korene
Girardove vzťahy

Pozoruhodné výrobky

Cvičenia boli vyriešené a komentované

Priebehy

sekvencie
Aritmetický postup
Vzorec všeobecného pojmu PA
Súčet n podmienok PA
Geometrická postupnosť
Súčet prvých n podmienok PG
Súčet podmienok nekonečného PG

Trigonometria

Súbor s trigonometrickými vzorcami

Exponenciálna funkcia

Materiál na štúdium exponenciálnej funkcie

Logaritmická funkcia

Materiál na štúdium logaritmických funkcií Pokračuje po inzercii

Modulárna funkcia

Materiál na štúdium modulárnych funkcií

Číselné množiny

Materiál o číselných množinách

Newton's Binomial

úvod
Binomické koeficienty
Pascalov trojuholník
Vlastnosti Pascal Triangle
Vývojový vzorec
Všeobecný termín

1. stupeň alebo súvisiaca funkcia

úvod
Nulový alebo funkčný koreň
Zvýšenie alebo zníženie funkcie
Funkčný signál