Čoskoro

Matematické kuriozity (strana 2)


Číslo tri a výroky

Číslo päť v živote

Povrch tela

Slová odvodené zo štyroch

Dekódovanie správy

Kúzlo s kalendárom

Fantastický trik s mincami

Násobenie prstami

Skladanie plachty 50-krát

Nájdenie niekoho telefónu

Hádajte dátum narodenia

Druhá odmocnina poradových čísel

Postupný čas

Pôvod titulu

Čo je liek Lemniscata?

Deväť stolov s prstami

Aké sú perfektné štvorce?

Čo sú priestupné roky?

Vytváranie deviatich časových tabuliek

Čo je pentagram?

Kedy začína storočie?

Váš vek a čokoláda

Kurzy Mega Sena

Veľká noc, ktorá sa stala skôr

Zhoda so slovom „noc“

Číselné znaky

Ruská multiplikačná metóda

Spočítajte jeden milión

Kto objavil pythagorovskú vetu?

Násobenie 37 násobkami 3

Povery okolo čísla 13

Pôvod multiplikačných a deliacich signálov