Čoskoro

Cvičenia s nerovnomernosťou 1. stupňa


vyriešiť po nerovnosti v roku 2007 :

a) 2x + 1 x + 6

b) 2-3x x + 14

c) 2 (x + 3)> 3 (1 - x)

d) 3 (1 - 2x) <2 (x + 1) + x - 7

e) x / 3 - (x + 1) / 2 <(1 - x) / 4

f) (x + 3)> (-x-1)

g) 1 - 2 * (x-1) <2

h) 6x + 3 <3x + 18

i) 8 (x + 3)> 12 (1 - x)

j) (x + 10)> (-x +6)

Video: mBank radí: Aká je ideálna výška vreckového pre žiakov I. stupňa základnej školy? (August 2020).