Čoskoro

Matematické modelovanie: Scenár objavu


Iným spôsobom
Matematika rozumie
Koncepcia, ktorá sa má preskúmať
Mimoriadne vedieť

Matematické modelovanie
Skvelá motivačná stratégia
Budovanie matematického modelu
A uľahčenie porozumenia

Toto umenie sa dá dobre využiť.
Ako vysvetlenie
Z mnohých prírodných javov
Bohatý interpretačný nástroj

Využívajte inovácie a tvorivosť
Ako modelovať
Propagácia mnohých možností
Nové metódy výučby

Diferenciálne rovnice
Prineste príklady a aplikácie
Použitie matematických modelov
A vysvetliť abstrakcie

V tomto scenári modelovania
Môže vzniknúť veľa odpovedí.
Vo výučbe matematiky
Existuje veľa tajomstiev, ktoré treba objaviť.

Marcos Antonio Lenes de Araújo