Čoskoro

Grafika lásky


Jedného dňa som žil lásku!
Yummy, pozorný, teplý ...
Intenzívna potreba musí byť zrejmá,
Moja láska sa zvýšila a vaša korešpondencia ...
Oveľa viac ako moje,…
Ráno bolo horúce,
Popoludnia boli radostné a
V noci? horúce ... ah ...
A čas okolo ...

Moja láska rástla ...
Nachádza sa v prvom kvadrante ...
Žiadne chyby, smútok ...
Do nekonečna mala tendenciu ...
Ale existuje večná láska?
Rastie to navždy?

Je čas, keď príčina ...
Neodpustiteľná príčina, ktorá nás trápi ...
Čo vedie k pádu, koncu alebo zlomu?
Dúfam, že je to prestávka ...
Aká dlhá prestávka ...
Retrográdne, z toho istého bodu ...
Ak chcete začať znova s ​​rovnakou intenzitou ...

Ale nekonečno existuje, je tam navždy?
Alebo nekonečno je imaginárna myšlienka ...
Túžby a potrebné pre srdce, emócie ...
Vyrastanie nemusí byť nekonečné,
Ale snívam o pokoji, bonanze ...
S rovnováhou emócií ...
Stále snívam o svojej láske ...
Možno sa ku mne vraciam…

Júnový klín Arauja