Informácie

Uvažuje o obchodnej matematike


V súčasnom globalizovanom scenári
S matematikou a správou
Vyhľadajte proces rozhodovania
Skvelý kombinovaný jav
Kombinujte manažérske myslenie
V systéme, ktorý riadi rozhodnutie
Logická a operatívna metóda
Modelové faktory s výpočtom
Každý problém potrebuje analýzu
V bohatom simulačnom procese
Plánované a neplánované rozhodnutia
Zostavte model na vysvetlenie
Teória hry sa môže zobraziť
Veľké konflikty a súťaže
Príliš veľa síl na analýzu
Scenáre vyšetrovania, ktoré provokujú myseľ
Štatistika a pravdepodobnosť
V dynamike programovania
Snaha o kvalitu
Organizačná stratégia
Je to operatívny výskum?
Vo vašom svete rozhodnutí
Alebo je to obchodná matematika?
Dostať sa z teórie a ísť do akcie

Marcos Antonio Lenes de Araújo
Titul v odbore matematika


Video: PHILOSOPHY - René Descartes (Október 2021).