Informácie

Inverzné dôvody


Zvážte dôvody .

Všimnite si, že súčin týchto dvoch pomerov je 1, tj .

V tomto prípade to môžeme konštatovať inverzné dôvody.

Dva výrobky sa navzájom líšia, ak sa ich produkt rovná 1.

Príklad:
sú inverzné dôvody, pretože .

Všimnite si, že z opačných dôvodov je predchodca jedného dôsledkom druhého a naopak.

pozorovania:

1) Nulový predchádzajúci pomer nemá žiadnu inverziu.
2) Na určenie inverzného pomeru daného dôvodu si musíme vymeniť (vymeniť) jeho podmienky. Príklad:

Inverzia .

Ďalej: Ekvivalentné dôvody