Čoskoro

Ekvivalentné pomery


Vzhľadom na pomer medzi dvoma číslami:

Dostaneme jeden ekvivalentný pomer vynásobením alebo vydelením podmienok dôvodu rovnakým racionálnym číslom (nenulové),

Príklady:
sú rovnocenné dôvody.

sú rovnocenné dôvody.

Ďalej: Dôvody medzi množstvami toho istého druhu