Odporúčaná Zaujímavé Články

Čoskoro

Napájanie

Zvážte silu. Všimnite si, že: Na základe vyššie uvedeného príkladu môžeme dospieť k záveru, že: Ak chceme zvýšiť silu na nového exponenta, musíme si ponechať základňu a znásobiť exponentov. Všeobecne: Ďalej: Distribučné vo vzťahu k množeniu
Čítajte Viac
Komentáre

Matematický slovník - písmeno P (pokračovanie)

VÝMENY - Usporiadajte množinu prvkov všetkými možnými spôsobmi tak, že iba poradie týchto prvkov je formou rozlíšenia. Príklad: permutácie použitia slova: use, uos, osu, ous, suo, sou. Ak súprava pozostáva z n prvkov, získané permutácie sú n! (Faktoriál). DODATOČNÉ - dve priamky sú kolmé, keď sa pretínajú v pravom uhle.
Čítajte Viac
Komentáre

Odpoveď na výzvu 142

Objavte meno kráľa - v rímskych číslach 500 je D; - Prvé zo všetkých písmen je A; - Prvé rímske číslo je I; - V strede je päť, čo v rímskych čísliciach je V. Keď to dáme dohromady, nájdeme meno kráľa DAVI. Späť na výpis Challenge 141 Portfólio Adroaldson Challenge Index Ďalej >> Challenge 143 Propagácia zmrzliny
Čítajte Viac